Met het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM) hebt u zowel een leerlingvolgsysteem als een digitaal planningsinstrument in handen. Hiermee kunt u continu de ontwikkeling,  het leerproces en het onderwijsaanbod van kinderen en jongeren bijhouden en de planning hierop afstemmen. Het is dus een signalerings-, evaluatie- en planningsinstrument in één. Een groot voordeel is dat OVM een doorgaande lijn biedt voor de begeleiding van baby tot puber.

Wat is OVM?

OVM is een verfijnd digitaal observatiesysteem waarin aspecten van de ontwikkeling van kinderen en jongeren in de vorm van ontwikkelingslijnen zijn uitgewerkt. Op basis van de ontwikkelingslijnen kunnen er tussendoelen gepland worden. Er zijn handelingswijzers voor kinderen die speciale zorg nodig hebben.

Verschillende leeftijdsgroepen

OVM is één systeem met daarbinnen voor de verschillende leeftijdsgroepen verschillende edities, speciaal afgestemd op de behoefte in het werkveld. Het betreft de volgende edities:- Zeer jonge kinderen (0-4 jaar)- Jonge kinderen (4-7 jaar)- Midden- en bovenbouw (7-12 jaar) - Voortgezet speciaal onderwijs (13-18 jaar) - Kinderen met meervoudige hulpvragen (0-18 jaar)

Wenst u meer informatie?

Download en bekijk de brochure van OVM.